交稅時間

依時填交報稅表,你在報稅表上提供的資料可助評稅主任準確評稅,並給予你所申索的免稅額,以及認可慈善捐款和居所貸款利息等扣除。 儘管沒有收入或收入不超過免稅額而無須納稅,但如果收到報稅表,你亦必須在限期內填妥及交回報稅表。 返回頁首

2/1/2008 · 交稅時間和方法 本人第一次報稅 請問係咪每年的一月交稅? 本人在十一月填了報稅表, 但之後都沒有通知說幾時交 同埋透過乜野途徑去交稅? 追蹤 1 個解答 1 舉報濫用

回答數: 1

對於學生來說, 報稅交稅 是一件很遙遠的事。但當你投身社會後,就要記得履行公民責任,準時 報稅交稅 。到底 報稅交稅 要注意什麼呢?一於等MoneyHero.com.hk為你講解!

24/10/2019 · 注意:此交稅App及應用軟件可能存在的私隱風險,請各位自己衡量評估才使用。 最近有網民提出以 $1 交稅法繳付稅項,有網站見此就推出了「繳費機械人」程式,可以自動以 $1 交稅,無需逐次手動繳交,我們就實試了這個程式

投身社會後,打工仔最怕收到稅局寄來的「綠色炸彈」,不同階段人士對於 交稅報稅 都會有很多疑問 。到底 交稅報稅 要注意什麼呢?Freelancer應否報稅? 免稅額 應如何計算?怎樣才符合不同項目的 個人免稅額 要交?有哪些 扣稅 項目?退稅額是多少?

9/12/2018 · 4.付合晒所以條件,公司又真係幫你係今年4月內報左稅既話,正常5-6月呢段時間你會收到稅局寄來既報稅表(俗稱綠色信封),你收到一個月內要填好寄回稅局,如果收唔到最好主動打電話問稅局 5.至於報完使唔使交稅,就要睇你有無供養父母既免稅額,個人

【報稅交稅・職場制勝】報稅時間轉眼又到,踏入5月稅季,打工仔陸續收到「綠色炸彈」通知要交稅。有學者指,本港約有三分一的打工仔需要交薪俸稅。根據稅務局年報的附表,不但可查看全港打工仔收入及交稅

計算薪俸稅 按2019-20 年度財政預算案及其後公布的支援措施 2019-20 2018-19 按目前法例 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 計算個人入息課稅 按2019-20年度財政預算案及其後公布的支

一般查詢-傳真 第一科 利得稅 法團及合夥業務 2877 1189 第二科 薪俸稅、利得稅 獨資業務、 物業稅及個人入息課稅 (報稅表-個別人士) (僱主填報的報稅表) 2877 1232 第三科 商業登記 2824 1482 遺產稅

這部分提供關於提交報稅表、評稅、繳稅以及已購買的儲稅券(如有)的詳情。該等資料與薪俸稅、全權擁有物業的物業稅、獨資業務的利得稅及個人入息課稅(如適用)有關。稅務局會突顯尚未提交的報稅表及尚未繳付的稅單數目,以提醒納稅人。

26/5/2015 · 想分期交稅的打工仔,應在收到稅單後盡快提出申請,至於想暫緩支付暫繳稅又或爭取暫繳稅「減辣」的打工仔,則可以在不遲於支付暫繳稅限期前 28 日提交申請書,不過越早申請,就可以越早知道是否獲批,讓自己有更多時間啟動 Plan B 如借稅貸捱過年尾

東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)於1918年在香港成立,一直致力為香港、中國內地,以及世界其他主要市場的客戶,提供全面的企業銀行、個人銀行、財富管理和投資服務。

【報稅/交稅2019】網上報稅詳細教學!稅務易電子帳戶即時報稅、查看評稅狀況 【報稅2019】報稅交稅時間表!一文睇清每年報稅期、收評稅通知書及交稅日期 【報稅/交稅2019】7大交稅方法一覽!申期分期繳稅方法+欠稅遲交罰款

2019年透過滙豐稅貸計劃-交稅「萬應錢」,我們讓您在香港享受優惠利率,加上快速審批服務,讓您在每個稅季都準備充足

評稅 付款 稅務易規則及條款 稅務易保安資訊 聯絡我們 稅務易支援中心 請注意,本網站的系統更新時間定為每日凌晨3時至4 時。在這段期間你可能無法檢視部分文件。不便之處,謹此致歉。 常用「稅務易」服務 選擇電子通知書 提交個別人士報稅表

【記者郭詠欣報道】政府公布提高二 一八/一九年度薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的寬免百分比,由百分之七十五提升至百分百,上限維持二萬元,惟立法會遭破壞令稅務修訂條例草案無法通過,退稅安排受阻。消息指,新一期稅單會分三期繳款,最後

2019年稅季來了!「綠色炸彈」令打工仔聞之色變,如果你是初次交稅的職場新手,報稅及交稅可能教你無所適從。Planto為你解答一些常見的稅務疑難。

每年5月,大部分打工仔都會收到稅務局寄嚟嘅「綠色炸彈」– 報稅表,提醒你又係時候要儲定筆錢交稅喇。對於Fresh Grad 或者首次報稅嘅人士嚟講,報稅的確係幾複雜,今次就等Bowtie專欄作家赤兔解答一般報稅新手遇到嘅10大常見問題,幫大家慳稅慳時間

31/10/2012 · 國稅局申報各項稅務的時間及所需文件 最近新成立了一家小商行,為了節省開銷,想自己申報所有的稅務,但不知要從那著手 【行號無二稅合一問題】4.各類扣繳:隔年1月申報前一年度扣繳憑單及股利憑單5.個人綜合所得稅:隔年5月申報前一年度

又到一年一度收寄綠信封的日子了!填妥及遞交報稅表後,大約在10月就會收到稅務局的交稅通知,實際交稅日期大約是每年的1月至4月。雖然還未到繳稅日,但交稅和報稅一樣重要,本文就為大家解構7種繳稅方法,包括PPS繳費靈、ATM、郵寄及各便利店(7

又到一年一度收寄綠信封的日子了!填妥及遞交報稅表後,大約在10月就會收到稅務局的交稅通知,實際交稅日期大約是每年的1月至4月。雖然還未到繳稅日,但交稅和報稅一樣重要,本文就為大家解構7種繳稅方法,包括PPS繳費靈、ATM、郵寄及各便利店(7

若然沒有必要將交稅額攤分十二個月清還,但又不想在年關「現兜兜」從銀行戶口提取一定金額作交稅之用,可以考慮使用信用卡交稅。信用卡交稅與直接透過繳費靈等直接從戶口扣賬交稅的最大分別,首先為提供一定時間資金緩衝期,交稅時間與交卡數時間存在

28/7/2019 · 我打左去問, 佢問返我八月有無收到稅局既信 (退稅果份) . 仲話評稅後係唔洗交. 我用過佢既計算機計過, 本來應該都要交幾千蚊既, 似乎係退稅果時已經Settle埋今年既稅.

11/12/2007 · 最佳解答: 1) 稅單通常會在11-12月收到, 但如果報稅人並不需要交稅, 稅單有機會再遲一點. 2) 要視乎你同公司簽合約時甚麼性質, 但如果長時間在外地工作, 有可能要跟外地稅制交稅 3) 稅單上會有個人資料, 如已結婚, 則需要填寫配偶

14/11/2017 · 由稅局發出的評稅通知書已陸續寄抵各位納稅人的府上,通知大家需在明年1月和4月繳交的稅項金額,屆時大家可以親身到郵局、便利店、銀行自動櫃員機等地方繳稅,亦可以透過互聯網或郵寄支票的方式交稅。

23/4/2019 · 各位師兄,我以前做開盤頭工,一直現金出糧,未交過稅,不過每月平均都系得萬一二,有時都無開咁足。 但上年9月入咗大公司做代工,一日都有1200,今年3月被炒。。 後來公司寄咗封信,大概內容系一共穩咗17萬幾,連埋津貼。 因為小弟無心

本網站目的在公佈財政部對外相關訊息 本網站已於2016年10月19日改版,由於您的瀏覽器版本不適用於新版網站,將可能導致無法順利瀏覽網站內容或發生錯誤,建議升級為IE10以上版本, 或轉址到舊版網

網上報稅寬限兩周-錦囊一-最方便快捷莫如網上報稅,最後期限較書面報稅遲兩星期,即6月16日才到期;而且可以即時知道要交幾多稅,好等自己及早有心理準備,日後收到稅單也不致大失預算。

20/5/2018 · 踏入稅季,不少去年畢業的職場新鮮人都陸續聽到同事開始討論交稅問題,卻疑惑自己為何沒有收到「綠色炸彈」?討論區上有網民更表示,自己工作已一年半,但至今仍未有收到稅單,不知該否主動報稅,又怕被稅務局控告逃税。坊間則流傳一

交收及存管 交收 — 證券 存管處服務 代理人服務 有關證劵納入中央結算系統 PFMI 香港中央結算(代理人)有限公司持有的未領取的權益 新一代交易後平台項目 概覽 新 代風險模型 Client Connect 通告及告示 成為參與者 開市 / 收市儀式

交收及存管 交收 — 證券 存管處服務 代理人服務 有關證劵納入中央結算系統 PFMI 香港中央結算(代理人)有限公司持有的未領取的權益 新一代交易後平台項目 概覽 新 代風險模型 Client Connect 通告及告示 成為參與者 開市 / 收市儀式

13/10/2019 · 有網民表示使用 PPS 交稅,政府需要每次支付約 HK$2,換句話說,市民如果「逐蚊逐蚊」方式交稅,政府的開支隨時是稅收的一倍。大部份人都會認為透過 PPS 逐蚊逐蚊交稅,表面上看似懲罰政府,但實際上亦辛苦了自己,因為要坐在電腦前花大量時間撳掣過

越長的還款期,你就需要承擔更多的利息支出。而且,明年又會有交稅的時間,所以太長的還款期只會增加你的財務壓力。 多作比較,選擇合適的稅貸計劃。小心理財,用之有道才能減少因為貸款而產生的財務

旅遊稅(2019 年稅務優惠詳情,請按此) 遞交申報表M/7 – 繳納憑單,申報營業額或提供勞務之金額,並繳納旅遊稅。無應稅行為時亦應遞交該申報表。 僱主於本月首十五日內呈交所代扣之款項 (就源扣繳及預

19/10/2009 · 上網交稅時要注意,繳款單上有供電子付款專用的收款帳號,列於稅單左下角的11位數字正為收款帳號,但毋須輸入字母。 利用電子渠道交稅要注意的事項亦不少。首先是交稅的時間。每間付款服務機構的截止時間均不同,即使當日完成付款,但若過了截數時間

滙豐交稅「萬應錢」貸款額高達$3,000,000或月薪12倍,自由選擇還款期,實際年利率低至2.47%。遞交文件可獲港幣100元現金回贈。

一般而言,利得稅報稅表應該在發出日起1個月內交回稅務局。提交期限在利得稅報稅表第1頁上已註明。 ② 電子報稅的進一步延期 為推廣電子報稅,若小型法團和小型合夥業務將透過網際網路填報利得稅報稅表,稅務局會批准較正常期限多兩星期的延期申請。

107年度綜合所得稅第2批退稅案件,於108年10月31日辦理退稅 財政部臺北國稅局表示,財政部所屬各地區國稅局業於108年10月31日同步辦理107年度綜合所得稅結算申報第2批退稅作業,其中臺北市的納稅義務人退稅件數達4萬餘件,退稅金額新臺幣9億餘元。

28/7/2019 · 我打左去問, 佢問返我八月有無收到稅局既信 (退稅果份) . 仲話評稅後係唔洗交. 我用過佢既計算機計過, 本來應該都要交幾千蚊既, 似乎係退稅果時已經Settle埋今年既稅.

有指「遲交稅一、兩日無問題」,其實一日都唔遲得!稅局職員指,倘若有人遲交稅款,當局就會向有關人等發出通知書,要求其於通知書發出日10天內,繳付全期稅款連同5%的附加費,否則會有另一輪法定「追稅行動」,包括向第三者發出追收稅款

發表回覆

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *